Shtete ku njerezit punojne me pak

1- Germani
Nje person punon ne vit mesatarisht 1.330 ore

Nje person punon mesatarisht 25,6 ore ne jave

Nje person paguhet 35,33 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 6 %

 2- Hollande

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.336 ore

Nje person punon mesatarisht 25,7 ore ne jave

Nje person paguhet 42,67 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 4.4 %

 3- France

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.392 ore

Nje person punon mesatarisht 26,8 ore ne jave

Nje person paguhet 34,26 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 9.3 %

 4- Austri

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.431 ore

Nje person punon mesatarisht 27.5 ore ne jave

Nje person paguhet 36,63 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 4.2 %

5- Belgjike

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.446 ore

Nje person punon mesatarisht 27.8 ore ne jave

Nje person paguhet 38,90 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 7.2 %

 6- Irland

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.469 ore

Nje person punon mesatarisht 28.3 ore ne jave

Nje person paguhet 45.53 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 14.6 %

 7- Danimark

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.496 ore

Nje person punon mesatarisht 28.8 ore ne jave

Nje person paguhet 48.82 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 7.7 %

 8- Luksemburg

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.565 ore

Nje person punon mesatarisht 30.1 ore ne jave

Nje person paguhet 46.78 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 4.9 %

 9- Finland

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.578 ore

Nje person punon mesatarisht 30.3 ore ne jave

Nje person paguhet 33.63 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 7.9 %

 10- Angli

 Nje person punon ne vit mesatarisht 1.611 ore

Nje person punon mesatarisht 31 ore ne jave

Nje person paguhet 31.27 dollar per ore pune.

Papunesia ne 2011 eshte 8 %

Si edhe shihet nga raporti vendet te cilat kane  zhvillim ekonomik te larte jane ato ku punonjesit punojne me pak. Paralelisht ketij fakti edhe pagesa per ore pune eshte e larte. Nese analizojme papunesine qe rezulton ne keto vende eshte pothuaj shume i vogel nga vendet e tjera e Europiane. Si analize e pergjithshme mund te dalim ne konkluzionin qe sa me i zhvilluar te jete nje shtet aq me pak kohe punohet  dhe pagesa eshte me e larte. Gjithashtu vleresimi i punes eshte me i larte.

 Informacioni marr nga : http://247wallst.com