IPhone kundërshton zhbllokimin e smartphone.

Apple thotë se do të kundërshtojë  vendimin e gjykatës për të ndihmuar FBI në zhbllokimin e iPhone . Një gjykatës amerikan ka urdhëruar kompaninë Cupertino për të ndihmuar thyerjen e kodit për smartphone , duke nxitur zemërim.