Google Translate përkthen në 103 gjuhë.

Google Translate tani mbulon 99 % të popullatës në internet. Sipas Google, mund të përkthehen 103 gjuhë të ndryshme.